dissabte, 6 de desembre del 2008

PREMI LITERARI SOBRE LA DONA

SUECA CONVOCA UN PREMI LITERARI SOBRE LA DONA DE 10 O 15 FOLIS I DOTAT DE 1.000 I 500 EUROS.


La Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Sueca acaba de convocar la tercera edició del Concurs de Narrativa Curta sobre la Dona. Dotat amb dos premis en metàl•lic de 1.000 i 500 euros respectivament, el treballs escrits en valencià hauran de ser originals, inèdits i no podran haver estat premiats amb anterioritat. En format d’assaig o ficció, deurà tractar la problemàtica de la dona actual i tan sols es podran presentar dones. L’extensió serà d’entre 10 (deu) i 15 (quinze) folis.

Dolors Pérez, regidora responsable de la convocatòria, explica que “la dona, en la seua condició d’escriptora, està cada dia més present al món de la literatura contemporània. És per això que el concurs literari respon a la necessitat de contribuir a eixe moviment, que cada dia ens ompli més d’idees i perspectives en la lluita per la recuperació dels nostres drets”.

Els premis seran lliurats el pròxim més març de 2009, dins els actes que l’Ajuntament de Sueca està organitzant amb motiu de la celebració del Dia Internacional de la Dona Treballadora. El jurat estarà format per tres dones de reconegut prestigi dins el món de la cultura, al qual s’incorporarà l’Alcalde de Sueca i la regidora de l’àrea, tot i que aquests dos darrers no podran votar.

La regidora recorda que “si bé tots els principis són difícils, confiem que a partir d’enguany arranque i es consolide, definitivament, com una fita més del nostre moviment”. Les bases completes es poden trobar a la web www.sueca.es

Fa dos anys estava destinat única i exclusivament per a joves estudiants i es quedà desert. Després d’un any sabàtic, la convocatòria s’ha obert enguany per a totes les dones que ho desitgen. “No podíem, ni deguem, deixar que eixa iniciativa quede aparcada en el temps”, manifesta Dolors Pérez.

Dins el treball quotidià que duu endavant la Regidoria de Polítiques d’Igualtat de l’Ajuntament de Sueca, en aquestos dies estan distribuint-se 300 exemplars entre joves estudiants del Diari lila de Carlota, de Gemma Liernas, obra que forma part d’una trilogia sobre la visió del món contemporani per part d’una jove que cada dia descobreix nous detalls que evidencien la situació de la dona dins la societat actual. El text va a ser utilitzat com a llibre de lectura entre l’alumnat de diversos centres docents de Sueca. “No podem deixar ni un mínim racó quan treballem pel ple reconeixement dels drets de la dona”, conclou Dolors Pérez.
myspace layouts, myspace codes, glitter graphics Els bloggers de la Falla Xuquer, no es fa responsable dels comentaris que puguen fer els usuaris en els articles. Es reserva el dret d'eliminar els mateixos en el cas d'atemptar contra la integritat ètica o moral de persones i/o estaments. Tots els logos i marques són propietat dels seus respectius propietaris. Els comentaris i/o noticies són propietat de qui els posteja.