dijous, 29 de juliol del 2010

FUTBOL


2 comentaris:

Mayte ha dit...

HOLAAAAAAAAAAAAAAAAAA, DULIA PERFA VOR O QUI HO SAPIGA , FEU UN ARTICLE DE DEMA , A QUIN HORA S´´ARREPLEGA LA LOTERIA I TOT AIXO , MARI QUE JO NO M´´ENERECORDE

dúlia ha dit...

Mayte, no he parlat amb Bienve però l'altra volta era de 6 a 8 de la vesprada en el casal per arreplegar la loteria. Supose que hui, divendres 30 de juliol, serà igual.

myspace layouts, myspace codes, glitter graphics Els bloggers de la Falla Xuquer, no es fa responsable dels comentaris que puguen fer els usuaris en els articles. Es reserva el dret d'eliminar els mateixos en el cas d'atemptar contra la integritat ètica o moral de persones i/o estaments. Tots els logos i marques són propietat dels seus respectius propietaris. Els comentaris i/o noticies són propietat de qui els posteja.